STEFNUMÓTUNARFÆRNI: MARKMIÐ, STEFNA OG LEIÐIR (184 bls)

Bókin kom út haustið 2011 og fjallar hún um stefnumiðaða stjórnun og þá einkum hvernig hægt er að móta stefnu og hrinda henni í framkvæmd fyrir hvers kyns skipulagsheild. Stefnumiðuð stjórnun hefur breiðst út á undanförnum árum og er orðin eðlilegur þáttur í starfsemi fyrirtækja, stofnana og félagasamtaka. Starfsmenn og félagsmenn þessara skipuheilda eru í vaxandi mæli kallaðir til þátttöku í mótun stefnu. Stefnumótunarfærni – markmið, stefna og leiðir fjallar um stefnumótun sem fræðigrein og hagnýtingu hennar í atvinnulífi. Með bókinni er ætlunin að stuðla að betri stefnumótunarfærni og gera lesendur hennar færari um að taka virkan þátt í stefnumiðaðri stjórnun. Með þeim hætti styrkja þeir þátttöku sína í atvinnulífinu.